DNV

DNV (Det Norske Veritas) är ett oberoende certifieringsorgan och världsledande klassningssällskap med inriktning mot den marina branschen. DNV tillhandahåller bland annat certifiering av marin utrustning inklusive utrustning för övervakning av utsläpp till luft.

Läs mer om DNVs marina verksamhet här >>

DNV-certifikat SO2, NO, NO2, CO2

Nummer: TAA000031H

Organisation: DNV

Ämnen:

SO2

NO

NO2

CO2

Applikation: Övervakning ombord på fartyg

Instrumenttyp: Mätsystem för marina tillämpningar

Ladda ner