Serviceavtal

Var proaktiv och säkra snabba åtgärder med serviceavtal

OPSIS produkter är kända för att vara mycket pålitliga och kräva väldigt lite service och underhåll. Ett visst proaktivt underhåll på mätsystem behövs dock för att säkerhetsställa pålitlig och precis gasmätning under lång tid. Det kan också vara lämpligt att vara förberedd på oplanerade driftstörningar.

Olika servicenivåer beroende på tillgänglighetsbehov

För att säkerställa kvalitativa mätningar över tid erbjuder vi serviceavtal på vår hemmamarknad. Beroende på vald servicenivå kan vi erbjuda:

  • schemalagt underhåll av mätsystem med förbestämd omfattning
  • beredskap för att ta hand om oplanerade störningar
  • dygnet runt-jour.

Kontakta oss för mer information om våra serviceavtal och vad vi kan erbjuda för just er tillämpning och för era specifika tillgänglighetskrav.

Contact Robert T OPSIS 720X480pxl

Har du frågor om våra serviceavtal? Kontakta mig!