DOAS-produkter för gasanalys

Ett brett utbud av produkter kombineras till skräddarsydda system

Differentiell optisk absorptionsspektroskopi (DOAS) är den centrala tekniken i OPSIS produktportfölj där en kombination av ljussändare, ljusmottagare, optiska fibrer och analysatorer gör det möjligt att mäta halterna av gasformiga föroreningar och andra ämnen både för övervakning av utsläpp och för processtyrning.

ANALYSATORERNA – KÄRNAN I MÄTSYSTEMEN

Varje mätsystem är uppbyggt kring en analysator. Dess uppgift är att mäta upp absorption av vissa våglängder i ljuset som kommer från mätsträckan, och med hjälp av detta beräkna halterna av olika ämnen, till exempel NO, NH3, NO2, SO2, CO, CO2, HCl och HF.

AR600 är den vanligaste analysatortypen. Den arbetar i det ultravioletta våglängdsområdet och tekniken kallas då UV-DOAS. Vid mätning i det infraröda området används ofta en analysator av typen AR650 som bygger på FTIR-DOAS-tekniken. I vissa fall kan IR-mätningar även göras med en analysator som i grunden är av UV-DOAS-typ. Den kallas då för AR620.

Varje enskild analysator anpassas för att mäta halterna av just de ämnen som efterfrågas. Två analysatorer av samma typ kan därför ha helt olika mätförmågor.

MÄTSTRÄCKAN – SÄNDARE OCH MOTTAGARE

DOAS-tekniken bygger på att vitt (bredbandigt) ljus skickas ut i en smal stråle från en xenonlampa (sändare) och fångas upp av en mottagare. Längs ljusstrålen absorberar olika typer av föroreningar olika våglängder av ljuset. Det är denna absorption som mäts upp i analysatorn. Den öppna ljusstrålen kallas även för mätsträcka eftersom det är där som de uppmätta halterna av föroreningar och andra ämnen finns.

OPSIS erbjuder flera olika produkter för att skapa mätsträckan. ER060-serien består av separata sändar- och mottagarenheter. ER080 kombinerar sändaren och mottagaren i samma enhet. Valet av ER-modell beror på vilken/vilka typer av analysatorer som används och förutsättningarna på installationsplatsen.

OPTISKA FIBRER

OPSIS sändare och mottagare kan placeras utomhus och klarar mycket tuffa miljöer. Analysatorerna är känsligare och måste placeras i inomhusklimat. För att överföra ljuset från mottagaren till analysatorn används speciella typer av optiska fibrer kallade OF60 och OF100. Den förra används med analysatorer av typen AR600 och AR620, den senare med AR650. Maximal längd på fibrerna beror på vilka våglängder som skall överföras men kan i flera fall vara upp till 100 m.

KOMPLETTA OCH FLEXIBLA SYSTEM

Ett grundläggande system för mätning av gaskoncentrationer i omgivningsluften består av en analysator, ett sändar-/mottagarpar, och en optisk fiberkabel som förmedlar ljuset till analysatorn. Systemet kan konfigureras för att mäta ett stort antal gasformiga ämnen. En och samma analysator kan mäta halterna längs flera olika mätsträckor. Sammantaget ger detta ett komplett mätsystem som är både mångsidigt och kostnadseffektivt. Läs mer på sidan om färdiga paketlösningar.

Det går utmärkt att komplettera ett befintligt system med mätning av fler ämnen och på fler mätsträckor.

TESTAT OCH GODKÄNT

OPSIS DOAS-system har testats och godkänts av flera internationella testinstitut och nationella myndigheter, bland andra av tyska TÜV och under brittiska MCERTS-standarder. 

BLOGGAR OM VÅRA PRODUKTER

På vår blogg kan du läsa mer om våra produkter och vad de används till, till exempel:

Gas Concentration Monitoring in the Industry 

Inside the Gas Analyser - the Spectrometer 

Inside the Gas Analyser - the Interferometer

Planning for a Gas Monitoring System 

Certifikat

MCERTS-certifikat CEM-gaser

MCERTS-certifikat Hg0, THg

TÜV-certifikat CEM-gaser UV

TÜV-certifikat CEM-gaser FTIR

TÜV-certifikat HF

CCEP-certifikat SO2, NO

Videor

EN 15267-certifierad mätning vid avfallsförbränning

SO2-mätning i svavelsyrafabriker

Årlig kalibrering

Contact Robert T OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du vill veta mer om våra produkter för industriella tillämpningar!