Silan - SiH4

Silan är en färglös, brandfarlig gas med skarp lukt. Silan används vid tillverkning av amorfa kiselanordningar för ljuskänsliga trummor eller solceller. 

Största faran med gasen är att den är direkt brandfarlig.

Egenskaper

 • Molekylvikt:

  32,117 g/mol

 • Gasfas:

  Gasdensitet (1,013 bar vid kokpunkten): 2,49 kg/m 3
  Gasdensitet (1,013 bar och 15 °C (59 °F)): 1,35 kg/m3

 • Fast fas:

  Smältpunkt: -184,67 °C

 • Flytande fas:

  Kokpunkt (1,013 bar): -112,15 °C
  Vätskedensitet (1,013 bar vid kokpunkten): 582,621 kg/m3

 • Kritisk punkt:

  Kritisk temperatur: -3,45 °C
  Kritiskt tryck: 48,4 bar
  Kritisk densitet: 234,496 kg/m3