Mätsystem för marina tillämpningar

Marina miljöer kräver marina system

OPSIS System M800 för installation ombord på fartyg bygger på de beprövade System 400-komponenterna men är särskilt anpassat och godkänt för marint bruk. Det kan användas både för emissionsövervakning och för övervakning av SO2-skrubbrar.

SYSTEM M800 – UTVECKLAT, TESTAT OCH TILLVERKAT FÖR MARINT BRUK

OPSIS System M800 för marint bruk är i grunden ett System 400CS kompletterat med ett instrumentskåp. Samtliga delprodukter som ingår i systemet inklusive analysatorer, sändare och mottagare mm är dock särskilt anpassade för fartygsmiljön med extra vibrationsdämpning och åtgärder för att skärma elektromagnetiska fält. De marinanpassade produkterna har ett M i produktnamnet, till exempel gasanalysatorn AR620M och sändare/mottagarparet ER060M. 

Ett OPSIS System M800 innehåller alltid sändare, mottagare, optisk fiber, analysator och instrumentskåp. Systemet erbjuds i tre olika tekniska utföranden:

  • med analysator AR620M som mäter SO2 och CO2-halter för övervakning av skrubbrar
  • med analysator AR600M för emissionsövervakning av framför allt av SO2 och NOX
  • med kombinationen AR600M och AR650M för att mäta alla relevanta emissionsgaser så som SO2, NOX, CO, CO2, NH3 och CH4.

En analysator, FLERA mätsträckor

M800-systemet kan med hjälp av en multiplexer hantera upp till nio olika ljussträckor, vilket gör att ett enda system kan mäta emissionsgaser från flera kraftkällor efter flera reningssteg. Det ger ett mycket kostnadseffektivt mätsystem. Driftsäkerheten och de långa underhållsintervallen bidrar ytterligare till att göra OPSIS System M800 till det bästa valet för emissions- och processövervakning ombord på fartyg.

INTEGRATION OCH FJÄRRSTYRNING 

System M800 kan förses med inbyggt webbgränssnitt som tillåter användaren att via internet eller lokalt nätverk styra och övervaka systemet. Lösningen bygger på den webbaserade dataloggern WT256 vilket dessutom medger beräkning av till exempel SO2/CO2-kvot i realtid och effektiv kommunikation av mät- och beräkningsresultaten till fartygets styrsystem.

TESTAT OCH GODKÄNT

OPSIS DOAS-system har testats och godkänts av flera internationella testinstitut, bland andra Bureau Veritas, DNV och Lloyd's Register.

BLOGGAR OM VÅRA PRODUKTER

På vår blogg kan du läsa mer om våra produkter och vad de används till, till exempel:

Marine Monitoring of Emissions of Air Pollutants 

Inside the Gas Analyser – the Spectrometer 

DOAS Explained 

Certifikat

Bureau Veritas-certifikat SO2, CO2

CCS-certifikat SO2, CO2

DNV-certifikat SO2, NO, NO2, CO2

Lloyd's Register-certifikat

RINA-certifikat CEM-gaser

Videor

Marina mätningar med M800

Contact Marcus K OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du vill veta mer om vårt mätsystem för marina applikationer!