Toluen - C7H8

Toluen, C7H8 , är en färglös vätska med en lukt som liknar bensen. Toluen har strukturformeln C6H5CH3.

Det används som en mellanprodukt vid tillverkning av sprängämnen och färgämnen. Det används även som lösningsmedel i färger och plaster.

Stora mängder toluen i luften kan orsaka akut berusning och problem med luftvägarna.

Egenskaper

  • Molekylvikt:

    92,14 g/mol

  • Fast fas:

    Smältpunkt: -95 °C

  • Flytande fas:

    Kokpunkt: 111 °C