CO2-avskiljning

CO2-avskiljning – ett sätt att motverka klimatförändringarna

Styrning av processerna på en anläggning för CO2-avskiljning kräver god och tillförlitlig detektion av både ammoniak (NH3) och CO2 i gasfas. Att mäta NH3 vid CO2-avskiljning kan vara en utmaning på grund av den korrosiva miljön och delvis höga koncentrationerna av NH3. Mätning som bygger på provtagning fungerar dåligt under dessa förutsättningar. OPSIS har dock utrustningen som klarar utmaningarna.

mätsystem som klarar tuffa miljöer

Vid CO2-avskiljning måste ofta mätning av NH3-halter utföras på flera platser i processen. Ett stort dynamiskt område krävs eftersom NH3-koncentrationerna kan variera från några få mg/m3 till åtskilliga volym-procent. OPSIS beröringsfria mätsystem uppfyller dessa krav och fungerar utmärkt trots de aggressiva miljöerna. Samma system kan även användas för att mäta eventuella utsläpp av luftföroreningar till omgivningsluften.

CERTIFIERADE MÄTSYSTEM MED HÖG NOGGRANNHET

OPSIS mätsystem bygger på gasanalysatorer som har korta svarstider, är noggranna och behöver minimalt med underhåll. Mätningarna sker beröringsfritt längs ljusstrålar där gasmolekyler kan absorbera delar av ljuset. Vid process- och emissionsmätning skickas ljusstrålar genom gaskanalerna, eller så leds en del av gaserna in i mätceller som ljuset skickas genom. Ljuset fångas upp och leds via optiska fiber till analysatorn som mäter absorptionen och beräknar gaskoncentrationerna.

En enda analysator kan övervaka flera typer av gaser längs flera ljusstrålar. Det ger ett mycket kostnadseffektivt mätsystem. Förutom NH3 och CO2 kan även koncentrationerna av många andra typer av gaser mätas, till exempel NOX, CO, H2O och CH4.

Gasanalys med OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

  • ett enda system kan övervaka ett flertal mätpunkter
  • beröringsfri mätning, ingen provtagning
  • bästa prestanda enligt QAL1-certifiering
  • längsta kalibreringsintervall enligt QAL1-certifiering
  • automatisk QAL3-kontroll som tillval
  • långt underhållsintervall
  • låg energiförbrukning
  • kalibrering av gasanalysatorer endast en gång om året
  • tusentals system installerade runt om i världen
  • certiferad av bland annat tyska TÜV och under brittiska MCERTS-standarder.

Videor

Årlig kalibrering

System 400 - Ett system, tre lösningar

System 400 – Ett system, tre lösningar – Cross-stack

System 400 – Ett system, tre lösningar – fast-loop

OPSIS Data Services

Contact Ulf S OPSIS 720X480pxl

Vill du veta mer om gasanalys vid CO2-avskiljning? Kontakta mig!