Vätesulfid - H2S

Vätesulfid är en färglös och mycket giftig gas som är tyngre än luft. Den används i ett fåtal applikationer som rostskydd av järn- och kolstålföremål. Den används också för att kalibrera miljöemissionsövervakning.

Gasen är mycket brandfarlig och giftig vid inandning och luktar ruttna ägg.

Egenskaper

 • Molekylvikt:

  34,081 g/mol

 • Gasfas:

  Gasdensitet (1,013 bar vid kokpunkten): 1,997 kg/m 3  
  Gasdensitet 1,013 bar och 15 °C (59 °F)): 1,4534 kg/m3

 • Fast fas:

  Smältpunkt: -85,7 °C

 • Flytande fas:

  Kokpunkt (1,013 bar): -60,3 °C
  Vätskedensitet (1,013 bar vid kokpunkten): 949,2 kg/m3

 • Kritisk punkt:

  Kritisk temperatur: 99,95 °C
  Kritiskt tryck: 90 bar
  Kritisk densitet: 347,28 kg/m3