Acetylen - C2H2

Acetylen, även känd som etyn, är den enklaste av alkyner. Den är en färglös och luktfri gas som används som bränsle, för kemisk byggsten och för svetsning. 

Acetylen upptäcktes år 1836 av Edmund Davy. 

Egenskaper

  • Molekylvikt:

    26,04 g/mol

  • Gasfas:

    Gasdensitet: 1,097 kg/m3 

  • Fast fas:

    Smältpunkt: -80,08 °C