Kresol - C7H8O

Kresol är färglösa kristaller eller vätskor med en lukt som liknar fenol. Den kemiska formeln för Cresol är C7H8O, strukturformeln är H3C-C6H4-OH.

Kresoler finns i tre former: orto-kresol (o-kresol), meta-kresol (m-kresol) och para-kresol (p-kresol). 
Den används bland annat vid tillverkning av färgämnen.

Kresol är inte farligt i låga koncentrationer.

Egenskaper

  • Molekylvikt:

    108,14 g/mol 

  • Fast fas:

    Smältpunkt: 29,8 °C

  • Flytande fas:

    Kokpunkt: 191,0 °C