Övervakning av luftkvalitet

Hur ren är luften du andas?

OPSIS erbjuder en rad olika lösningar för övervakning av luftkvalitet. Våra mätsystem, som är godkända av internationella institut och myndigheter, finns installerade inom många olika tillämpningsområden runt om i världen.

Ett exempel

Se vår film om övervakning av luftkvalitet med OPSIS DOAS-princip.