Övervakning ombord på fartyg

Gasanalys ombord på fartyg – en speciell miljö med speciella utmaningar

Det är inte självklart att mätinstrument som fungerar bra på land även kan användas ombord på fartyg. Dels behövs det ofta särskilda tester och godkännande för att få använda utrustningen, dels måste instrumenten vara mycket pålitliga och ha långa underhållsintervall eftersom fartygen och därmed instrumenten inte är tillgängliga annat än vid korta hamnbesök. OPSIS mätinstrument har dock ett flertal marina certifieringar och deras pålitlighet och minimala behov av kalibrering och annat underhåll är väl dokumenterad.

Marina mätningar med OPSIS

Se vår film om effektiv mätning av gasformiga ämnen ombord på fartyg.