Fenol - C6H5OH

Fenol består av mycket frätande och giftiga kristaller. Den dödliga dosen för en människa är cirka 15 g men en liten mängd som 1 g har orsakat dödsfall. 

Fenol används vid tillverkning av färgämnen, sprängämnen och rengöringsmedel.

Egenskaper

  • Molekylvikt:

    94,11 g/mol

  • Fast fas:

    Smältpunkt: 40,5 °C 

  • Flytande fas:

    Kokpunkt: 187,1 °C