Aceton - C3H6O

Aceton är en färglös, vattenlöslig och mycket brandfarlig vätska med en lukt som liknar eter. Det är industriellt producerat genom gasfasoxidation av propan. Aceton har den kemiska formeln C3H6O och strukturformeln (CH3)2CO.

Gasen används till exempel som lösningsmedel i olika plaster och lacker. 

Aceton är irriterande för ögon och slemhinnor och har en uttorkande effekt om det kommer i kontakt med huden. 

Egenskaper

 • Molekylvikt:

  58,08 g/mol

 • Gasfas:

  Gasdensitet (vid 25 °C): 0,7845 g/cm3  

 • Fast fas:

  Smältpunkt: -94,07 °C

 • Flytande fas:

  Kokpunkt: 56,05 °C