Xylen - C8H10

Xylen är en färglös vätska som innehåller de tre isomererna av dimetylbensen. Dess kokpunkt är mellan 138 och 144 °C. Xylen har formeln C8H10 och strukturformeln C6H4(CH3)2. Det finns i tre former: orto- (o-xylen), meta- (m-xylen) och para- (p-xylen). 

Föreningen erhålls genom katalytisk reformering av petroleum. Precis som toluen är xylen ett grundämne i bensin. 

Xylen har historiskt använts i lösningsmedel, men användningen har minskat på grund av miljöaspekterna.