Metan - CH4

Metan är en färglös gas utan någon betydande lukt. Gasen är den viktigaste komponenten i naturgas. Metan används i kalibreringsgasblandningar för övervakning av miljöutsläpp från den petrokemiska industrin.  

Stora risker kan förekomma vid brand och högt tryck. 

Egenskaper

 • Molekylvikt:

  16,034 g/mol

 • Gasfas:

  Gasdensitet (1,013 bar vid kokpunkten): 1,816 kg/m3
  Gasdensitet (1,013 bar och 15 °C (59 °F)): 0,6797 kg/m3

 • Flytande fas:

  Kokpunkt (1,013 bar): -161,48 °C
  Vätskedensitet (1,013 bar vid kokpunkten): 422,36 kg/m3

 • Kritisk punkt:

  Kritisk temperatur: -82,59 °C
  Kritiskt tryck: 45,99 bar
  Kritisk densitet: 162,7 kg/m3