Laserdiodsystem för gasanalys

LD500 – ett bra komplement till DOAS-analysatorerna

Som alternativ till DOAS-systemen erbjuder OPSIS även gasanalys baserat på laserdiodteknik, TDL. TDL-tekniken är ett bra val om endast en enstaka eller ett fåtal typer av föroreningar eller andra ämnen skall övervakas, eller om man vill nå viss mätprestanda för en viss typ av ämne.

ANALYSATORN – KÄRNAN I MÄTSYSTEMET

Analysatorn som används när TDL-tekniken tillämpas heter LD500. Till skillnad från DOAS-systemen sitter ljuskällan inne i analysatorn. Källan består av en smalbandig laserdiod vars våglängd kan justeras inom ett smalt våglängdsområde. Området är valt för att matcha en viss absorptionslinje för en viss typ av gas. Det behövs därför oftast en laser (laserpaket, ”laserhuvud”) för varje typ av gas som skall övervakas. I några fall kan en och samma laser övervaka två typer av gaser. 

Förutom ljuskällan innehåller LD500:an även elektronik och datorkraft för att analysera signalen från mottagaren och räkna ut halten av föroreningarna. 

En LD500 rymmer upp till fyra laserhuvuden och kan mäta halterna av ett flertal ämnen, till exempel H2O, HF, HCl, NH3, CO, CO2 och CH4. Svarstiden kan vara mycket kort, ner till enstaka sekunder, varför LD500 är särskilt lämpad för processtyrning.

MÄTSTRÄCKAN – SÄNDARE OCH MOTTAGARE

Halterna av eftersökta ämnen mäts längs en mätsträcka precis som för ett DOAS-system, i detta fall med sändare och mottagare av typen ER060L. Detaljerna är dock annorlunda. Ljuset som skickas ut levereras från analysatorn via en optisk fiber. Det mottagna ljuset mäts upp av en ljuskänslig detektor som sitter inne i mottagaren. Signalen från detektorn digitaliseras och leds till analysatorn via andra optiska fibrer.

OPTISKA FIBRER

Precis som för DOAS-systemen knyts sändare/mottagare och analysatorer ihop med optiska fibrer. Det gör det möjligt att ha sändare/mottagare utomhus i tuffa miljöer samtidigt som den känsligare analysatorn kan stå i inomhusmiljö. Två typer av fibrer används: OF005/010 som leder laserljuset från analysatorn till sändaren, och CF120 som leder detektorsignalerna i digitaliserad form från mottagaren tillbaka till analysatorn. 

Fibrerna kan vara mycket långa, flera hundra meter. Det ger en mycket stor flexibilitet i val av mätplats och placering av analysator.

ETT KOMPLETT OCH FLEXIBELT SYSTEM

Ett grundläggande LD500-system för mätning av emissioner eller processgaser består av en analysator (LD500), ett sändare/mottagarpar (ER060L), och optiska fiber (OF005/010, CF120) som går mellan analysatorn och sändaren/mottagaren. En och samma analysator kan mäta halterna längs flera olika mätsträckor med hjälp av multiplexrar och demultiplexrar. Detta ger ett komplett mätsystem som är både mångsidigt och kostnadseffektivt. 

Det går utmärkt att komplettera ett befintligt system med mätning av fler ämnen och på fler mätsträckor.

BLOGGAR OM VÅRA PRODUKTER 

På vår blogg kan du läsa mer om våra produkter och vad de används till, till exempel:

Inside the Gas Analyser - the Tuneable Diode Laser 

Pollutant Reduction Control and Continuous Emissions Monitoring at Waste-to-Energy Plants 

Planning for a Gas Monitoring System 

Contact Ulf S OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du vill veta mer om våra produkter för industriella tillämpningar!