Produkter för emissions- och processövervakning

Allt du behöver för att övervaka emissioner till luft och gaser i processer

Vi har en komplett produktportfölj för mätning av luftföroreningar och andra ämnen i olika tillämpningar inom kontinuerlig emissionsövervakning (CEM) och processtyrning. Förutom DOAS-produkter tillhandahåller vi bland annat laserdiodsystem, syremätare, dioxin- och koldioxidprovtagare, och dataloggrar