Kväveoxider - NOX

Kväveoxider (NOX) är ett samlingsnamn för NO och NO2. NO uppstår bland annat i blixtar och i förbränningsprocesser men kan oxideras relativt snabbt till NO2 genom reaktion med omgivningsluftens ozon. Å andra sidan kan solens UV-ljus sönderdela NO2 i atmosfären varvid NO och en fri syreradikal bildas. I vissa situationer är det praktiskt att prata om ”NOX” i stället för de enskilda beståndsdelarna. Reaktionerna är viktiga delar av atmosfärskemin och bildandet av smog och surt regn.