Datavalidering och rapportering

Vad händer med mätresultaten?

När man mäter något är det viktigt att kunna lita på mätresultaten och sedan även att tolka dem rätt och att tillgängliggöra dem till rätt mottagare vid rätt tidpunkt och på ett begripligt sätt. OPSIS vet hur detta går till.

Skillnaden mellan mätdata och korrekt mätdata ‒ ingen eller stor?

Man är sällan i mål bara för att ett instrument ger mätdata som kommer fram till en mottagare. Man måste nästan alltid också se till att denna mätdata är korrekt eller åtminstone ”bra nog” för det den skall användas till. Detta kallas ofta för att ”validera” mätdata. Det kan ske automatiskt men det kan också behövas manuell granskning.

Att validera mätdata kan ibland vara enkelt och ibland svårt. Hur mycket möda som läggs ner på detta beror på vad det är för typ av mätdata och vilken kvalitet man vill att data skall ha. Den önskade kvaliteten beror i sin tur på konsekvenserna om mätresultaten inte når upp till denna kvalitet. Det kan ha stor ekonomisk och rättslig betydelse och ibland bokstavligt talat också vara livsviktigt.

Att fastställa valideringsstrategier för data från komplexa mätsystem och sedan även tillämpa dessa strategier kräver mycket kompentens och resurser. Det blir dock enklare med erfarenhet, och mångårig erfarenhet av detta är just vad OPSIS har. Vi kan både utforma komplex validering och åta oss att genomföra validering på ett säkert, snabbt och kostnadseffektivt sätt. Du kan vara trygg om du anlitar OPSIS för dessa tjänster.

Rätt information till rätt mottagare på rätt sätt

När mätdata väl är validerad återstår att tillgängliggöra den. Det kan göras automatiskt men det kan även krävas eller vara önskvärt att låta erfarna dataanalytiker bearbeta informationen vidare, sammanfatta den och förklara den. Det kan också finnas krav eller önskemål om hur rapporterna skall se ut.

Att hålla ordning på allt som skall rapporteras och se till att det görs på rätt sätt till rätt mottagare och i rätt tid kan vara en krävande uppgift. OPSIS har dock mångårig erfarenhet av att utföra sådan rapportering både mot beställare och mot kravställande myndigheter och kan därför hantera utmaningarna ‒ vi vet vad som krävs.

Hinner du inte med rapporteringen eller är du osäker på hur den skall göras på bästa sätt? Ta kontakt med OPSIS så hjälper vi dig!

Contact Robert T OPSIS 720X480pxl

KONTAKTA MIG OM DU VILL VETA MER OM VAD VI KAN ERBJUDA INOM DETTA OMRÅDE!