Real Driving Emissions-mätare

Mät verkliga utsläpp från fordon med förbränningsmotorer

Utsläppen från förbränningsmotordrivna fordon skapar dålig luft på många håll i världen. Tester mot gränsvärden har traditionellt utförts på laboratorier och det har varit möjligt för fordonstillverkarna att optimera utsläppen efter testförfarandet, med mindre hänsyn till utsläppen vid verklig användning. För att komma runt detta har det införts en standard kallad ”Real Driving Emissions” (RDE) som mäter faktiska utsläpp.

OPSIS RDE-MÄTARE

OPSIS RD100 är en RDE-mätare för alla typer av förbränningsmotorbaserade fordon, oavsett typ av bränsle. Den bygger på OPSIS väl beprövade DOAS-produkter. Avgaserna från fordonet leds från avgaspipan till en mätcell monterad utanpå fordonet. Inne i cellen kan halterna av till exempel NO, NO2, CO, CO2, NH3 och CH4 mätas upp med DOAS-teknik, varefter avgaserna leds vidare ut till omgivningsluften. En flödesmätare känner samtidigt av den avgasvolym som passerar. En optisk fiber leder ljuset från mätcellen till analysatorn av typen AR600, AR620 eller AR650 som placeras inne i fordonet. 

Gashalter, flöde, temperatur, luftfuktighet och tryck registreras tillsammans med fordonets position och hastighet. Efter genomförd körning kan mätdata hämtas ut ur systemet och fordonets verkliga utsläpp i mg/km eller g/km kan beräknas.

ETT SÄKERT SYSTEM

OPSIS RD100 är säkert för utförarna eftersom inga avgaser leds in i kupén. Det är också lätt att hantera med enkel montering av mätcellen utanpå bilen. RD100 har ett eget batteri som kan hålla systemet i drift i flera timmar. Tillsammans med det i praktiken fria flödet av avgaser genom mätcellen har RDE-mätningarna därmed minimal påverkan på fordonet och mätresultaten. 

BLOGGAR OM VÅRA PRODUKTER

På vår blogg kan du läsa mer om våra produkter och vad de används till, till exempel:

Real Driving Emissions: Meaning and Monitoring 

Vehicle Emissions – How to Catch Defeat Devices 

Videor

Real Driving Emissions

Contact Ulf G OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du vill veta mer om våra mätsystem för emissioner från fordon!