Massabruk - TRS- och H2S-mätning

Övervakning av utsläpp av illaluktande svavelföreningar

Olika typer av svavelföreningar uppstår ofta vid tillverkning av pappersmassa. Det finns utsläppsgränser och krav på övervakning, ofta uttryckt som totalt reducerat svavel, TRS. TRS innefattar vätesulfid, H2S, och svavelföreningarna metylmerkaptan, dimetylsulfid och dimetyldisulfid. OPSIS erbjuder system för att mäta både H2S och TRS.

Ett mätsystem kan mäta flera föroreningar

Svavelföreningar som H2S och de andra komponenterna som ingår i TRS bildas när luten i massaprocessen reagerar med organiskt material. Det kan uppstå höga halter inne i processen men under normal drift samlas sådana ångor upp och leds till sodapannan där de förbränns och svavlet i form av svaveldioxid kan fångas i rökgasskrubbrar. För att kontrollera att förbränningen är effektiv och för att skydda omgivningen mot illaluktande TRS finns utsläppsgränser och krav på kontinuerlig övervakning av halterna som släpps ut i omgivningsluften. OPSIS beprövade och pålitliga systemlösningar fungerar utmärkt för kontinuerlig övervakning av både H2S- och TRS-utsläpp.

Ett mätsystem från OPSIS som mäter H2S och/eller TRS kan enkelt kompletteras för mätning av andra typer av föroreningar. Detta ger ett både kostnadseffektivt och lättskött system för all emissionsövervakning. OPSIS erbjuder även system för styrning av reningen av rågasen. Mer om detta finns på sidan om rökgasrening.

MÄTSYSTEM FÖR SVAVELFÖRENINGAR

OPSIS mätsystem bygger på gasanalysatorer som har korta svarstider, är noggranna och behöver minimalt med underhåll. Mätningarna sker beröringsfritt längs ljusstrålar där gasmolekyler kan absorbera delar av ljuset. Vid process- och emissionsmätning för av TRS och/eller H2S leds en del av processgasen via konverters in i mätceller som ljuset skickas genom. Ljuset fångas upp och leds via optiska fiber till analysatorn som mäter absorptionen och beräknar gaskoncentrationerna.

En enda analysator kan övervaka flera typer av gaser i flera gaskanaler. Det ger ett mycket kostnadseffektivt mätsystem. Förutom mätning av halterna av TRS och/eller H2S kan även koncentrationerna av många andra typer av gaser mätas, till exempel NO, NO2, SO2, NH3 och Hg.

Gasanalys med OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

 • patenterad metod för H2S-mätning vid låga halter
 • ett enda mätsystem för alla typer av gaser
 • ett enda system kan övervaka ett flertal mätpunkter
 • kombinerar fördelarna med UV-DOAS-, FTIR-DOAS- och TDL-teknik
 • bästa prestanda enligt QAL1-certifiering
 • längsta kalibreringsintervallet enligt QAL1-certifiering
 • automatisk QAL3-kontroll som tillval
 • långt underhållsintervall
 • låg energiförbrukning
 • kalibrering av gasanalysatorer endast en gång om året
 • tusentals system installerade runt om i världen
 • certiferad av bland annat tyska TÜV och under brittiska MCERTS-standarder.

Videor

Att mäta H2S i pappersbruk

Årlig kalibrering

System 400 - Ett system, tre lösningar

System 400 – Ett system, tre lösningar – Cross-stack

System 400 – Ett system, tre lösningar – fast-loop

System 400 - Ett system, tre lösningar - HWE

OPSIS Data Services

Contact Robert T OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig så berättar jag mer om våra mätsystem för TRS och H2S!