Butan - C4H10

Butan är en färglös, mycket brandfarlig gas som kondenseras vid -0,3°C. Den förekommer i naturgas och råolja.

Butan används för bensinblandning och är en nyckelingrediens i tillverkningen av syntetiskt gummi.

Egenskaper

  • Molekylvikt:

    58,12 g/mol

  • Fast fas:

    Smältpunkt: -140 till -134 °C  

  • Flytande fas:

    Kokpunkt: -1 till 1 °C