Kvävetrioxid - NO3

Nitrat är en polyatomisk jon. Den har formeln NO3

Nitrat används främst vid tillverkning av konstgödsel. Den diskuteras flitigt vid miljöfrågor, särskilt eftersom den är en bidragande faktor för övergödsling av hav och sjöar. 

Egenskaper

  • Molekylvikt:

    62,00 g/mol