Metanol - CH3OH

Metanol, även känd som träsprit, är en färglös vätska med lukt som liknar etanol. Den tillverkas i industrier genom förbränning av butan. Den är mycket giftigt för människor. 

Metanol används vid framställning av formaldehyd, som används i olika plastprodukter.

Egenskaper

  • Molekylvikt:

    32,04 g/mol

  • Fast fas:

    Smältpunkt: -143,7 °C  

  • Flytande fas:

    Kokpunkt: 64,7 °C