Väteklorid - HCl

Klorväte, HCl, är en giftig, färglös gas med en stickande lukt. 

Klorväte kan användas i många applikationer, till exempel i kalibreringsgasblandningar för övervakning av miljöutsläpp. HCl används även inom den kemiska industrin och metallindustrin.

De största riskerna med HCl är vid inandning och kroppskontakt. 

Egenskaper

 • Molekylvikt:

  36,461 g/mol

 • Gasfas:

  Gasdensitet (1,013 bar vid kokpunkten): 2,1 kg/m3
  Gasdensitet (1,013 bar och 15 °C (59 °F)): 1,56 kg/m3

 • Fast fas:

  Smältpunkt: -114,18 °C

 • Flytande fas:

  Kokpunkt: (1,013 bar): -85 °C
  Vätskedensitet: (1,013 bar vid kokpunkten): 1192,98 kg/m3

 • Kritisk punkt:

  Kritisk temperatur: 0,975 °C
  Kritiskt tryck: 83,56 bar
  Kritisk densitet: 450,136 kg/m3