DOAS-produkter för gasanalys

Ett brett utbud av produkter kombineras till skräddarsydda system

Differentiell optisk absorptionsspektroskopi (DOAS) är den centrala tekniken i OPSIS produktportfölj där en kombination av ljussändare, ljusmottagare, optiska fibrer och analysatorer gör det möjligt att mäta halterna av gasformiga föroreningar i omgivningsluften.

ANALYSATORERNA – KÄRNAN I MÄTSYSTEMEN

Varje mätsystem är uppbyggt kring en analysator. Dess uppgift är att mäta upp absorption av vissa våglängder i ljuset som kommer från mätsträckan, och med hjälp av detta beräkna halterna av olika ämnen, till exempel NO, NH3, NO2, SO2, O3, bensen, toluen, styren och formaldehyd.

AR500 är den vanligaste analysatortypen. Den arbetar i det ultravioletta våglängdsområdet och tekniken kallas då UV-DOAS. Vid mätning i det infraröda området används ofta en analysator av typen AR550 som bygger på FTIR-DOAS-tekniken. I vissa fall kan IR-mätningar även göras med en analysator som i grunden är av UV-DOAS-typ. Den kallas då för AR520.

Varje enskild analysator anpassas för att mäta halterna av just de ämnen som efterfrågas. Två analysatorer av samma typ kan därför ha helt olika mätförmågor.

MÄTSTRÄCKAN – SÄNDARE OCH MOTTAGARE

DOAS-tekniken bygger på att vitt (bredbandigt) ljus skickas ut i en smal stråle från en xenonlampa (sändare) och fångas upp av en mottagare. Längs ljusstrålen som kan vara flera hundra meter lång absorberar olika typer av föroreningar olika våglängder av ljuset. Det är denna absorption som mäts upp i analysatorn. Den öppna ljusstrålen kallas även för mätsträcka eftersom det är där som de uppmätta halterna av föroreningar finns. 

OPSIS erbjuder flera olika produkter för att skapa mätsträckan. ER110, ER120N och ER150 består av separata sändar- och mottagarenheter. ER120 kombinerar sändaren och mottagaren i samma enhet. En reflektor (RR090) ser till att det utskickade ljuset skickas tillbaka till ER120-enheten. Valet av ER-modell beror på vilken längd mätsträckan skall ha och förutsättningarna på installationsplatsen.

OPTISKA FIBRER

OPSIS sändare och mottagare placeras utomhus och klarar mycket tuffa miljöer. Analysatorerna är känsligare och måste placeras i inomhusklimat. För att överföra ljuset från mottagaren till analysatorn används speciella typer av optiska fibrer kallade OF60 och OF100. Den förra används med analysatorer av typen AR500 och AR520, den senare med AR550. Maximal längd på fibrerna beror på vilka våglängder som skall överföras men kan i flera fall vara upp till 100 m.

KOMPLETTA OCH FLEXIBLA SYSTEM

Ett grundläggande system för mätning av gaskoncentrationer i omgivningsluften består av en analysator, ett sändar-/mottagarpar eller en kombinerad sändare/mottagare och en reflektor, och en optisk fiberkabel som förmedlar ljuset till analysatorn. Systemet kan konfigureras för att mäta ett stort antal gasformiga ämnen. En och samma analysator kan mäta halterna längs flera olika mätsträckor. Sammantaget ger detta ett komplett mätsystem som är både mångsidigt och kostnadseffektivt. Läs mer på sidan om färdiga paketlösningar

Det går utmärkt att komplettera ett befintligt system med mätning av fler ämnen och på fler mätsträckor.

testat och godkänt 

OPSIS DOAS-system har testats och godkänts av flera internationella testinstitut och nationella myndigheter, bland andra Naturvårdsverket, amerikanska EPA och tyska TÜV. 

Läs mer om luftkvalitetsmätning

På vår bloggsida kan du läsa mer om våra produkter för luftkvalitetsmätning och vad de används till, till exempel:

Inside the Gas Analyser - the Spectrometer 

Selecting the Right Air Quality Monitor 

DOAS Explained 

How Does a Gas Analyser Work? 

Certifikat

MCERTS-certifikat bensen

MCERTS-certifikat SO2, NO2, O3

Naturvårdsverket SO2, NO2, O3

TÜV-certifikat SO2, NO2, O3

U.S. EPA-certifikat SO2, NO2, O3, PM2,5, PM10

CCEP-certifikat SO2, NO2, O3

Videor

Luftkvalitetsmätning med OPSIS Open-path DOAS

Enviro Technology presenterar OPSIS Open-path DOAS i Swansea

Bensenmätning

Fence-line-mätning av flyktiga emissioner

Contact Ulf G OPSIS 720X480pxl

Jag svarar gärna på frågor om våra produkter för luftkvalitetsmätning!