Vätebromid - HBr

Vätebromid, HBr, är en giftig, färglös gas med en stickande lukt. Den används i den kemiska industrin som mellanprodukt för farmaceutiska produkter. 

Egenskaper

 • Molekylvikt:

  80,912 g/mol

 • Gasfas:

  Gasdensitet (1,013 bar vid kokpunkten): 4,88 kg/m3
  Gasdensitet (1,013 bar och 15 °C (59 °F)): 3,44 kg/m3

 • Flytande fas:

  Kokpunkt: (1,013 bar): -66,72 °C
  Vätskedensitet (1,013 bar vid kokpunkten): 2205 kg/m3

 • Kritisk punkt:

  Kritisk temperatur: 90 °C
  Kritiskt tryck 85,52 bar