Malmraffinering och smältverk

Emissionsmätning i gruv- och smältverksindustri

Miljöerna i och kring industrier som ingår i kedjan för att framställa metaller som stål, aluminium, koppar, zink, m.m. är krävande. I processerna förekommer ofta höga temperaturer och höga stofthalter som kan få många analysinstrument att ge upp. OPSIS beröringsfria mätsystem, är dock mycket väl ägnade för tillämpningar på dessa typer av industrier.

MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

OPSIS system för gasanalys kan utnyttjas på många sätt vid metallframställning, bland annat för att:

 • övervaka och styra produktionsprocessen
 • styra rökgasreningsutrustning
 • övervaka emissioner till omgivningsluften
 • övervaka luftkvaliteteten i omgivningarna runt om industrin
 • skydda personal och kringboende genom larm vid oavsiktliga utsläpp av luftföroreningar.

Se även våra särskilda webbsidor om aluminiumsmältverk och stålindustrier. Mer om att styra rökgasreningsutrustning finns också på en egen webbsida, liksom information om industriell övervakning av omgivningsluften genom så kallad fence-line-mätning.

Certifierat mätsystem MED MÅNGA FÖRDELAR 

OPSIS mätsystem bygger på gasanalysatorer som har korta svarstider, är noggranna och behöver minimalt med underhåll. Mätningarna sker beröringsfritt längs ljusstrålar där gasmolekyler kan absorbera delar av ljuset. Vid processövervakning kan ljusstrålar skickas antingen genom omgivningsluften eller genom gaskanaler. Vid emissionsmätning skickas ljusstrålar genom rökgaskanalerna som leder till anläggningens skorstenenar, eller så leds en del av rökgaserna in i mätceller som ljuset skickas genom. Diffusa utsläpp kan övervakas från anläggningens utsida. Ljuset fångas upp och leds via optiska fiber till analysatorn som mäter absorptionen och beräknar gaskoncentrationerna.

En enda analysator kan övervaka flera typer av gaser längs flera ljusstrålar. Det ger ett mycket kostnadseffektivt mätsystem. Koncentrationerna av många gaser som är typiska för smältverksindustrin kan mätas, till exempel vätefluorid (HF), svaveldioxid (SO2) och väteklorid (HCl), men även NOX, CO och CO2.

Gasanalys med OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

 • fungerar utmärkt även i mycket korrosiva miljöer och vid höga temperaturer och höga stofthalter
 • utrustningen kan enkelt skyddas mot höga elektromagnetiska fält
 • ett enda mätsystem för alla typer av gaser
 • ett enda system kan övervaka ett flertal mätpunkter
 • kombinerar fördelarna av UV-DOAS-, FTIR-DOAS- och TDL-teknikerna
 • bästa prestanda enligt QAL1-certifiering
 • längsta kalibreringsintervall enligt QAL1-certifiering
 • automatisk QAL3-kontroll som tillval
 • kort svarstid för processtyrning
 • beröringsfri mätning, ingen provtagning
 • långt underhållsintervall
 • låg energiförbrukning
 • kalibrering av gasanalysatorer endast en gång om året
 • tusentals system installerade runt om i världen
 • certiferad av bland annat tyska TÜV och under brittiska MCERTS-standarder.

Videor

Årlig kalibrering

System 400 - Ett system, tre lösningar

System 400 – Ett system, tre lösningar – Cross-stack

System 400 – Ett system, tre lösningar – fast-loop

System 400 - Ett system, tre lösningar - HWE

OPSIS Data Services

Contact Robert T OPSIS 720X480pxl

Vill du veta mer om våra system för mätning i smältverksindustrin? Kontakta mig!