Cementindustri

Krävande miljö på cementindustrier

Processkontroll och emissionsmätning på en cementanläggning kan vara en utmaning på grund av höga stofthalter och korrosiva gaser. OPSIS erbjuder gasanalyssystem som klarar dessa miljöer och som har hög noggrannhet, korta svarstider och långa underhållsintervall.

Flera användningsområden

OPSIS mätsystem är mycket väl ägnade för mätning av gaskoncentrationer i de stoftbemängda och korrosiva miljöer som förekommer i cementindustrin. Ett stort antal installationer bekräftar detta.

OPSIS system används oftast för att övervaka utsläppen till omgivningsluften. Det finns ofta myndighetskrav på att utsläppen skall mätas och rapporteras så att de kan jämföras med fastställda utsläppsgränser. Här kan koncentrationerna av alla redan nämnda gastyper behöva mätas tillsammans med stoft, rökgasflöde, mm.

OPSIS mätsystem kan med fördel också användas för att övervaka och optimera förbränningsprocessen genom att mäta CO- och O2-halter i den heta rågasen direkt efter ugnarna. Signaler för att styra reningen av rågasen kan också tas från OPSIS mätsystem. Mer information om detta finns på sidan om rågasmätning. Se vår applikationssida om kvicksilver för mer information om övervakning av Hg- och total-Hg-halter.

CERTIFIERADE SYSTEM MED HÖGA PRESTANDA

OPSIS mätsystem bygger på gasanalysatorer som har korta svarstider, är noggranna och behöver minimalt med underhåll. Mätningarna sker beröringsfritt längs ljusstrålar där gasmolekyler kan absorbera delar av ljuset. Vid emissionsmätning skickas ljusstrålar antingen genom gaskanalerna som leder till anläggningens skorstenar, eller så leds en del av rökgaserna in i mätceller som ljuset skickas genom. Ljuset fångas upp och leds via optiska fiber till analysatorn som mäter absorptionen och beräknar gaskoncentrationerna.

En enda analysator kan övervaka flera typer av gaser längs flera ljusstrålar. Det ger ett mycket kostnadseffektivt mätsystem. Koncentrationerna av alla relevanta typer av gaser kan mätas, till exempel NOX, SO2, CO, CO2, H2O, HCl, HF, NH3, CH4, Hg och totalkvicksilver (THg).

Gasanalys med OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

 • ett enda mätsystem för alla typer av gaser inklusive kvicksilver
 • ett enda system kan övervaka ett flertal mätpunkter
 • kombinerar fördelarna med UV-DOAS-, FTIR-DOAS- och TDL-teknik
 • bästa prestanda enligt QAL1-certifiering
 • längsta kalibreringsintervall enligt QAL1-certifiering
 • automatisk QAL3-kontroll som tillval
 • beröringsfri mätning, ingen provtagning
 • långt underhållsintervall
 • låg energiförbrukning
 • kalibrering av gasanalysatorer endast en gång om året
 • tusentals system installerade runt om i världen
 • certiferad av bland annat tyska TÜV och under brittiska MCERTS-standarder.

Videor

Årlig kalibrering

System 400 - Ett system, tre lösningar

System 400 – Ett system, tre lösningar – Cross-stack

System 400 – Ett system, tre lösningar – fast-loop

System 400 - Ett system, tre lösningar - HWE

Kvicksilvermätning

DX100 – Dioxiner och CO2-emissioner

OPSIS Data Services

Contact Robert T OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig så berättar jag mer om gasanalys i cementindustrier!