Luftkvalitet i gatunivå

Hur frisk är luften i våra städer?

En vanlig strategi för att övervaka luftkvaliteten i en stad är att göra mätningen i marknivå där människor faktiskt vistas och riskerar att utsättas för luftföroreningar. Ofta finns det då också krav på att mätningarna skall göras på en plats där man kan förvänta sig att luftföroreningarna är relativt höga, vilket ofta innebär längs någon av stadens mer trafikerade gator. Gränsvärden för luftkvalitet gäller många gånger just för dessa platser. OPSIS erbjuder ett flertal mätsystem för denna typ av övervakning.

Ett certifierat mätsystem med hög tillgänglighet

Mätning av luftkvalitet i städer kan vara en utmaning. Ett antal gasformiga komponenter behöver mätas med hög noggrannhet, platsen för mätningen måste vara representativ, och mätsystemet måste vara enkelt att underhålla och kalibrera med långa intervall mellan aktiviteterna.

OPSIS gasanalyssystem erbjuder just en sådan lösning för luftkvalitetsmätning i tätorter. Det bygger på den beröringsfria DOAS-metoden med öppen mätsträcka där mätresultaten ger den genomsnittliga koncentrationen av olika gaskomponenter i området. Gasanalysen kan kompletteras med OPSIS system för övervakning av partikelhalter.

Ett OPSIS-system kan mäta halter av alla relevanta föroreningar som kan krävas av övervakande myndigheter som t.ex. kväveoxid (NO), kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), ozon (O3), bensen, toluen, xylen, ammoniak (NH3), PM10 och PM2,5.

ÖVERVAKNING AV LUFTFÖRORENINGAR MED OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

  • hög tillgänglighet på data
  • kostnadseffektiv, beröringsfri teknik med öppen mätsträcka
  • representativ data
  • direkt mätning av kvävedioxid
  • kalibrering av gasanalysatorer endast en gång om året
  • långt underhållsintervall
  • certifierad av svenska Naturvårdsverket, tyska TÜV, U.S. EPA, med flera.

Videor

OPSIS Mättjänst

Luftkvalitetsmätning med OPSIS Open-path DOAS

Enviro Technology presenterar OPSIS Open-path DOAS i Swansea

OPSIS Data Services

Contact Ulf G OPSIS 720X480pxl

Hör av dig om du vill veta mer om övervakning av omgivningsluften i städer!