Palmoljeindustri

Övervakning av biogasanvändning vid palmoljeproduktion

FN-organet UNFCCC har fastställt ett program kallat Clean Development Mechanism (CDM) som bland annat omfattar Certified Emission Reduction-krediter (CER) för att minska utsläpp av luftföroreningar från palmoljeindustrin. Certifiering och handel kräver noggrann övervakning och rapportering av användningen av biogas. OPSIS testade och godkända mätsystem erbjuder kostnadseffektiv och tillförlitlig mätning av de gaskomponenter som skall övervakas.

Flera tillämpningsområden

De gasformiga ämnen som behöver övervakas är i första hand metan (CH4) och vätesulfid (H2S). Mycket höga koncentrationer av metan måste kunna mätas för att övervaka produktionen i rötningsanläggningar samt försörjningen av gas till värmepannor, elproduktion och facklor. I rökgasen efter förbränningen behöver även låga CH4-halter kunna mätas. För styrning och övervakning av H2S-skrubbrar måste både höga och låga H2S-halter kunna mätas. Ett enda OPSIS-mätsystem kan hantera alla dessa mätningar, både metan och vätesulfid, både i höga och låga koncentrationer, och samtidigt i flera mätpunkter. Systemet kan enkelt kompletteras för att även mäta till exempel CO2- och H2O-halter.

OPSIS systemlösningar erbjuder även dataloggning, integration av temperatur-, tryck- och flödessignaler samt mjukvara för automatisk återgivning av data, beräkningar av massemissioner och rapportering.

Certifierade mätsystem med hög noggrannhet

OPSIS mätsystem bygger på gasanalysatorer som har korta svarstider, är noggranna och behöver minimalt med underhåll. Mätningarna sker beröringsfritt längs ljusstrålar där gasmolekyler kan absorbera delar av ljuset. Vid process- och emissionsmätning skickas ljusstrålar genom gaskanalerna, eller så leds en del av gaserna in i mätceller som ljuset skickas genom. Den del av ljuset som inte absorberas av gasmolekylerna detekteras och analysatorn beräknar gaskoncentrationerna.

En enda analysator kan övervaka flera typer av gaser längs flera ljusstrålar. Det ger ett mycket kostnadseffektivt mätsystem. Systemen finns även med certifierad EEx-klassning.

Gasanalys med OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

 • installerade, granskade och verifierade referenser inom CDM-projekt
 • säker datalagring för efterlevnad av CDM-kraven
 • integrerade system för dataövervakning och datahantering
 • omfattande kvalitetssäkring/kvalitetskontroll för hög prestanda och rapportering
 • snabb avkastning på investeringen
 • noggrann mätning av metan i volymprocent, ppm och ppb, på våt bas
 • ett enda mätsystem för alla typer av gaser
 • ett enda system kan övervaka ett flertal mätpunkter
 • kombinerar fördelarna med UV-DOAS-, FTIR-DOAS- och TDL-teknikerna
 • beröringsfri mätning, ingen provtagning
 • långt underhållsintervall
 • låg energiförbrukning
 • kalibrering av gasanalysatorer endast en gång om året
 • tusentals system installerade runt om i världen
 • certiferad av bland annat tyska TÜV och under brittiska MCERTS-standarder.

Videor

Årlig kalibrering

System 400 - Ett system, tre lösningar

System 400 – Ett system, tre lösningar – Cross-stack

OPSIS Data Services

Contact Ulf S OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du vill veta mer om gasanalys i palmoljeindustrier!