Brom - Br2

Brom är ett kemiskt grundämne med den kemiska formeln Br2. Den har en stickande lukt och de  enda icke-metalliska elementet som är i flytande form vid rumstemperatur. Brom är en halogen.

Brom förekommer inte naturligt i naturen. Det förekommer alltid i joner.

Egenskaper

  • Flytande fas:

    Smältpunkt: -7,2 °C

    Kokpunkt: 58,8 °C