Ozon - O3

Ozon är en reaktiv, starkt oxiderande och instabil gas som i sin renaste form är explosiv. Den är giftigt i låga koncentrationer. Ozon finns i låga koncentrationer i atmosfären, där det skyddar jorden från solens ultravioletta strålar.

Ozon, O3, är uppbyggd av tre syreatomer och har en stark och frän lukt. 

Gasen används i många olika applikationer. Inom livsmedelsindustrin används den för att döda mikroorganismer i livsmedel. Ozonerat vatten används för ytsanering och produktdesinfektion.

De största farorna med ozon är att den är mycket giftigt och explosivt.

Egenskaper

 • Molekylvikt:

  47,998 g/mol.

 • Gasfas:

  Gasdensitet (1,013 bar och 0 °C (32 °F)): 2,154 kg/m3

 • Fast fas:

  Smältpunkt: -193 °C

 • Flytande fas:

  Kokpunkt (1,013 bar): -111,3 °C
  Vätskedensitet: (1,013 bar vid kokpunkten): 1349,08 kg/m3

 • Kritisk punkt:

  Kritisk temperatur: -12,15 °C
  Kritiskt tryck: 55,7 bar
  Kritisk densitet: 539,31 kg/m3