Jod - I2

Jod är ett grundämne som har den kemiska formeln I2 och som tillhör halogenerna i det periodiska systemet. 

Jod finns inte fritt i naturen utan i kemiska föreningar som jodater. Jod är den mest ovanliga av halogenerna.

Egenskaper

  • Fast fas:

    Smältpunkt: 113,7 °C 

  • Flytande fas:

    Kokpunkt: 184,3 °C