Fosgen - COCl2

Fosgen, COCl2 , är en färglös, reaktiv och mycket giftig gas.

Det används vid framställning av polyuretan och mindre mängder fosgen används i herbicider. 

Gasen användes under första världskriget som en fruktad krigsgas.

Egenskaper

  • Molekylvikt:

    98,92 g/mol

  • Fast fas:

    Smältpunkt: -118 °C 

  • Flytande fas:

    Kokpunkt: 8,3 °C