Vätefluorid - HF

Vätefluorid används i många applikationer men främst inom den kemiska industrin för framställning av de flesta fluorinnehållande kemikalierna.

Cement- och glasindustrin har oftast en stor utmaning gällande sina HF-utsläpp. 

Vätefluorid har en skarp penetrerande lukt. 

Egenskaper

 • Molekylvikt:

  20,006 g/mol

 • Gasfas:

  Gasdensitet (1,013 bar och 25 °C (77 °F)): 0,83 kg/m3

 • Flytande fas:

  Kokpunkt (1,013 bar): 19,51 °C Vätskedensitet (1,013 bar vid kokpunkt): 959 kg/m3

 • Kritisk punkt:

  Kritisk temperatur: 188 °C
  Kritiskt tryck: 64,85 bar