Salpetersyrlighet - HNO2

Salpetersyrlighet (HNO2, ibland även HONO) är en svag syra som endast är stabil i lösning. I gasfas kan den uppträda som en intermediär förorening i atmosfärisk kemi. Den bildas när kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) reagerar med vatten (H2O), men det är en jämviktsreaktion som går i båda riktningarna. Den kan också oxideras till mycket potent salpetersyra (HNO3), som inte får förväxlas med salpetersyrlighet.

Egenskaper

  • Molekylvikt:

    47.01 g/mol

  • Gasfas:

    Ca 1 kg/m3