Kraftvärmeverk

Kontinuerlig emissions- och processmätning på kraftvärmeverk

OPSIS erbjuder automatiserade mätsystem för kontinuerlig emissions- och processmätning på kraftvärmeverk. Systemen möter och överträffar högt ställda krav på tillgänglighet, snabbhet, mångsidighet och låga driftkostnader.

Flera tillämpningsområden

OPSIS mätsystem kan användas både för optimering av förbränning, för att styra rökgasrening och för övervakning av emissioner. I det förstnämnda fallet handlar det ofta om att mäta O2- eller CO-halter för snabb återkoppling till bränsle- och/eller lufttillförseln i förbränningskammaren. Genom att mäta SO2-halterna före en skrubber och styra kalktillförseln därefter kan reningen optimeras med maximal verkan utan onödig konsumtion av kalk. På samma sätt kan NO-halten mätas innan ett DeNOx-reningssteg för att styra tillförseln av ammoniak (urea). Mätningar efter respektive reningssteg ger bekräftelse på att rökgasreningen fungerar och används med fördel också för att mäta återstående utsläpp till luft för rapportering till berörda myndigheter.

Certifierade mätsystem för flera gaser

OPSIS mätsystem bygger på gasanalysatorer som har korta svarstider, är noggranna och behöver minimalt med underhåll. Mätningarna sker beröringsfritt längs ljusstrålar där gasmolekyler kan absorbera delar av ljuset. Vid emissionsmätning skickas ljusstrålar genom rökgaskanalerna som leder till anläggningens skorstenenar, eller så leds en del av rökgaserna in i mätceller som ljuset skickas genom. Ljuset fångas upp och leds via optiska fiber till analysatorn som mäter absorptionen och beräknar gaskoncentrationerna.

En enda analysator kan övervaka flera typer av gaser längs flera ljusstrålar. Det ger ett mycket kostnadseffektivt mätsystem. Koncentrationerna av många typer av gaser kan mätas, till exempel NOX, SO2, CO, CO2, H2O, HCl, HF, NH3, CH4 och Hg

Gasanalys med OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

 • ett enda mätsystem för alla gaser inklusive kvicksilver
 • ett enda system kan övervaka ett flertal mätpunkter
 • kombinerar fördelarna med UV-DOAS-, FTIR-DOAS- och TDL-teknikerna
 • direkt mätning av NO2
 • bästa prestanda enligt QAL1-certifiering
 • längsta kalibreringsintervall enligt QAL1-certifiering
 • automatisk QAL3-kontroll som tillval
 • beröringsfri mätning, ingen provtagning
 • långt underhållsintervall
 • låg energiförbrukning
 • kalibrering av gasanalysatorer endast en gång om året
 • tusentals system installerade runt om i världen
 • uppfyller amerikanska EPA Acid Rain-förordningen
 • certiferad av bland annat tyska TÜV och under brittiska MCERTS-standarder.

Videor

Årlig kalibrering

System 400 - Ett system, tre lösningar

System 400 – Ett system, tre lösningar – Cross-stack

System 400 – Ett system, tre lösningar – fast-loop

System 400 - Ett system, tre lösningar - HWE

Kvicksilvermätning

OPSIS Data Services

Contact Niklas K OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du vill veta mer om våra mätsystem för kraftvärmeverk!