Utbildning

Vi håller våra kunders och vår egen kompetens på högsta nivå

Vi är stolta över våra mätsystem och vet att de är pålitliga och kostnadseffektiva. Det beror dock inte bara på de tekniska förutsättningarna utan minst lika mycket på människorna som bygger, levererar, installerar och driver systemen. Kompetens är nyckeln till våra framgångar.

KUNDUTBILDNINGAR

Våra mätsystem är kända för att vara pålitliga och kräva väldigt lite underhåll. Ett visst arbete behövs dock för att upprätthålla god kvalitet på mätresultaten. Det går utmärkt att köpa sådana tjänster av OPSIS, men det är inte svårare än att det också går bra att som kund sköta om systemen på egen hand. 

För att säkerställa att underhållet sker på rätt sätt erbjuder vi våra kunder utbildningar. Utbildningarna anpassas till den enskilda kundens utrustning och önskemål. Utbildningarna kan ske hos kunden eller på något av våra kontor.

Kunskap är nyckeln till väl fungerande mätsystem. Tveka inte att be om vår hjälp med att få och upprätthålla den kunskapen.

EGEN KOMPETENSSÄKRING

Både tack vare vår företagskultur där vi hjälper varandra och genom återkommande internutbildningar ser vi till att hålla all berörd OPSIS-personal i framkant när det gäller både applikationskunskaper och produktkunskaper. Vi är därför väl förberedda på att ta oss an alla tänkbara utmaningar, både sådana vi stött på tidigare och helt nya. Våra kunder kan lita på att vi vet vad vi gör.

Contact Bengt L OPSIS 720X480pxl

Jag svarar gärna på frågor om vilka utbildningar vi erbjuder!