Diklorbensen - C6H4Cl2

1,2-diklorbensen

1,2-diklorbensen, även känd som orto-diklorbensen, är en organisk förening. Den har den kemiska formeln C6H4Cl2

Diklorbensen är en färglös vätska och är ett derivat av bensen

Vätskan kan orsaka irritation i luftvägarna och ögonen.

Egenskaper

 • Molekylvikt:

  147,01 g/mol

 • Fast fas:

  Smältpunkt: -17,03 °C 

 • Fast fas:

  Kokpunkt: 180,5 °C 

1,3-diklorbensen

1,3-diklorbensen, även känd som meta-diklorbensen, är en organisk förening och har 
samma kemiska formel, C6H4Cl2 , som 1,2-diklorbensen. 

1,3-diklorbensen är en färglös vätska. Det är den minst vanliga av de tre isomererna av diklorbensen.

Egenskaper

 • Molekylvikt:

  147,00 g/mol

 • Fast fas:

  Smältpunkt: -25 till -22 °C 

 • Flytande fas:

  Kokpunkt: 172 till 173 °C 

1,4-diklorbensen

1,4-diklorbensen eller para-Diklorbensen är en organisk förening med formeln C6H4Cl2. Det är en färglös vätska med en stickande lukt. 

1,4-diklorbensen används i malkulor och andra bekämpningsmedel. 

Egenskaper

 • Molekylvikt:

  147.00 g/mol

 • Fast fas:

  Smältpunkt: 53,5 °C 

 • Flytande fas:

  Kokpunkt: 174 °C