Konstgödningsproduktion

En utmanande miljö för mätinstrument

Processtyrning och emissionsmätning på en konstgödningsfabrik kan vara svårt på grund av aggressiva processgaser i höga koncentrationer, ibland vid höga temperaturer och tryck. Att använda extraktiva mätsystem i en sådan kräver mycket underhåll och instrumenten drabbas lätt av driftstörningar. Till skillnad från extraktiva system har OPSIS beröringsfria mätteknik dock inga problem att hantera dessa utmaningar.

Flera tillämpningsområden

OPSIS mätsystem kan användas både för processtyrning och för övervakning av emissioner. OPSIS laserdiodbaserade system är särskilt väl lämpat för processtyrning tack vare dess snabba reaktionstid med upplösning på neråt någon enstaka sekund. Är det i stället kontinuerlig emissionsövervakning som skall utföras så är OPSIS UV-DOAS- och IR-DOAS-system utmärkta val, särskilt som de kan mäta koncentrationer av alla relevanta gaser med hög precision.

OPSIS erbjuder även mätsystem för att övervaka diffusa utsläpp till omgivningsluften. Sådana system kan både dokumentera föroreningshalterna och fungera som larmsystem vid oavsiktliga läckage. De kan även användas som verktyg för att spåra källorna till utsläppen.

mätsystem för flera gaser med korta svarstider

OPSIS mätsystem bygger på gasanalysatorer som har korta svarstider, är noggranna och behöver minimalt med underhåll. Mätningarna sker beröringsfritt längs ljusstrålar där gasmolekyler kan absorbera delar av ljuset. Vid process- och emissionsmätning skickas ljusstrålar genom gaskanalerna, eller så leds en del av gaserna in i mätceller som ljuset skickas genom. Ljuset fångas upp och leds via optiska fiber till analysatorn som mäter absorptionen och beräknar gaskoncentrationerna.

En enda analysator kan övervaka flera typer av gaser längs flera ljusstrålar. Det ger ett mycket kostnadseffektivt mätsystem. Koncentrationerna av alla relevanta typer av gaser kan mätas, till exempel NH3, NOX och HF.

Gasanalys med OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

 • ett enda mätsystem för alla typer av gaser
 • ett enda system kan övervaka ett flertal mätpunkter
 • kombinerar fördelarna med UV-DOAS-, FTIR-DOAS- och TDL-teknikerna
 • bästa prestanda enligt QAL1-certifiering
 • längsta kalibreringsintervall enligt QAL1-certifiering
 • automatisk QAL3-kontroll som tillval
 • beröringsfri mätning, ingen provtagning
 • långt underhållsintervall
 • låg energiförbrukning
 • kalibrering av gasanalysatorer endast en gång om året
 • tusentals system installerade runt om i världen
 • certiferad av bland annat tyska TÜV och under brittiska MCERTS-standarder.

Videor

Årlig kalibrering

System 400 - Ett system, tre lösningar

System 400 – Ett system, tre lösningar – Cross-stack

System 400 – Ett system, tre lösningar – fast-loop

System 400 - Ett system, tre lösningar - HWE

OPSIS Data Services

Contact Niklas K OPSIS 720X480pxl

Vill du veta mer om gasanalys i konstgödningsindustrier? Kontakta mig!