Dioxin- och koldioxidprovtagare

Långtidsprovtagning av dioxiner, furaner, dioxinlika PCB:er och koldioxid

Även i mycket låga koncentrationer är dioxiner några av världens mest giftiga ämnen. De bildas i förbränningsprocesser, särskilt vid avfallsförbränning. Utsläpp av dioxiner från avfallsförbränningsanläggningar är därför hårt reglerade. Halterna är dock låga och för att kunna mäta dem måste först ett prov på rökgasen samlas in. Detta görs med en provtagare. I OPSIS version kan samma produkt även kompletteras med provtagning av koldioxid.

Ett robust verktyg för utsläppsövervakning av dioxiner

OPSIS DX100-system är i grunden en provtagare för dioxiner (PCDD), furaner (PCDF) och dioxin-lika PCB:er, förenklat till enbart ”dioxiner”. De vanligtvis låga dioxinnivåerna medför att realtidsmätning av halterna inte är möjlig. I stället görs långtidsprovtagning av rökgasen, där provet ackumuleras i en absorbent i en behållare. Efter provtagningsperioden skickas behållaren till ett externt laboratorium för analys av dioxininnehållet. 

Provtagningen av rökgasen kan vara en utmaning. Den måste ske isokinetiskt vilket ställer stora krav på styrning och mätning av provtagningsvolymen. Samtidigt måste utrustningen kunna hantera de ofta aggressiva, stoftfyllda och våta rökgaserna. Tack vare robust utformning och beprövad teknik från OPSIS andra gasprovtagningsprodukter kan OPSIS DX100-system hantera dessa utmaningar. 

Systemet uppfyller kraven på provtagning enligt den europeiska standarden EN 1948 och är därmed väl lämpat för provtagning enligt EU:s WI-BATC-regler.

Komplettera med CO2-provtagning för bränsleanalys

DX100-systemet kan förses med ett tillägg i form av en flödesproportionell provtagare för koldioxid (CO2). Det är av särskilt intresse för förbränningsanläggningar som använder blandbränsle där en del är biogent och en del är fossilt. Genom att analysera kol-14-halten i provet kan andelen biogen CO2 bestämmas. Utsläppsrätter eller skatt för fossila CO2-utsläpp behöver då bara betalas för den CO2 som verkligen har sitt ursprung i det fossila bränslet. Besparingarna jämfört med att tvingas köpa extra utsläppsrätter eller betala en högre schablonskatt baserad på en antagen fossil andel bränsle kan ge en snabb återbetalning av investeringen i en DX100-provtagare med CO2-tillägg.

Ren CO2-provtagning

Provtagningssystemet finns också tillgängligt i en variant för enbart CO2-provtagning kallad CO200. Funktion och utseende är likt DX100 men CO200 är utrustat enbart med en flödesproportionell provtagare för CO2. CO200 kan i efterhand byggas ut till ett komplett DX100-system som då även omfattar isokinetisk provtagning av dioxiner.

TESTAT OCH GODKÄNT

OPSIS provtagare har testats och godkänts under brittiska MCERTS-standarder.

BLOGGAR OM VÅRA PRODUKTER

På vår blogg kan du läsa mer om våra produkter och vad de används till, till exempel:

Emissions Monitoring through Long-term Sampling

Long-term Sampling of Dioxins and Carbon Dioxide

Trending Emissions Monitoring

Certifikat

MCERTS-certifikat dioxiner, CO2

Videor

DX100 – Dioxiner och CO2-emissioner

Contact Robert T OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du vill veta mer om vårt system för långtidsprovtagning!