Tjänster

Vi har erfarenhet och kompetens inom en rad olika mätrelaterade tjänster

Vi tillhandahåller kompletta tjänster för mätning av luftkvalitet och kontinuerlig emissionsmätning. Vi kan också erbjuda mjukvarurelaterade tjänster och tjänster som kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning, övervakning av mätdata, framtagning av emissionsdatabaser, dispersionsmodellering och studier av miljöpåverkan.