CCAEPI, Kina

China Environmental Protection Association (Beijing) Certification Center (CCAEPI) tillhandahåller certifieringstjänster med inriktning mot bland annat utrustning för övervakning av luftföroreningar. Certifieringsprogrammet benämns CCEP (China Environmental Protection Product Certification).

Länk till CCAEPIs webbplats >>

CCEP-certifikat SO2, NO2, O3

Nummer: CCAEPI-2020-451

Organisation: CCAEPI, Kina

Ämnen:

SO2

NO2

O3

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Ladda ner

CCEP-certifikat SO2, NO

Nummer: CCAEPI-2020-1132

Organisation: CCAEPI, Kina

Ämnen:

SO2

NO

Applikation: Övervakning av emissioner och processer

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Ladda ner